نقد کتاب سایه عقاب روی پیاده رو نوشته نسرین قربانی

نام اثر

سایه عقاب روی پیاده رو

پدید آورنده اثر

فاطمه قدرتی

انتشارات

نگاه

نوبت چاپ

1392

عکس پروفایل

اولین نقد نوشته شده برای این کتاب

نویسنده:نقدنامه


عبورازعلائم حیاتی یک زن
اصولن هرشکستِ درون مرزی وگذشتن ازخطوطِ ممنوعه و عبورازجریانی دیگر، با یک سلسله مفاهیم و مشکلات خود درجامعه کوچک خانواده و اجتماع بزرگ جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، رو به رو است؛ و تا جا افتادن و پذیرفتن پدیده جدید، مدتی زمان می برد که طی این زمان باید به حد کافی و وافی سرسخت و جان سخت بود که متحمل بسیاری ازمشکلات، طعنه ها، سنگ اندازی ها و احیانن خرد شدن و شکستنِ شخصیت فرد بود.
ورود خانم ها یا آقایان به حیطه ای زنانه و یا مردانه، می تواند کاری نه حالا به طوراخص سنت شکن، ولی تا حدود زیادی دورازذهن یا واقعیت ملموس باشد.
رمان نسبتن حجیمِ " سایه عقاب روی پیاده رو" ازفاطمه قدرتی، که اخیرن ازنشرنگاه چاپ و منتشرشده است،با راوی اول شخص و درعین حال ذهنی که به راوی دیگری تبدیل شده، به همین مقوله عبوراز خط قرمزها می پردازد. رمانی که سنخیتی هم با نامش دارد؛ عقاب مظهر قدرت و شهامت و تیزبینی است و به دلیلِ جثه بدنی، سایه اش می تواند مساحت زیادی را پرکند. اما این که این سایه به راستی تا چه حد می تواند دربرگیرنده باشد، موضوعی است که با خواندنِ رمان متوجه می شویم.
راوی، مونا، کوچک ترین فرزندِ بازپرس ویژه قتل است که ظاهرن ازموقعیتِ بالا و درخورِ توجه ای هم دراجتماع برخورداراست. تا زمان بازنشستگی چندان راهی باقی نمانده و قراراست به زودی دفتروکالتی دایرکند.مونا درخانواده ای مذهبی رشد و پرورش می یابد. دخترجسوری که درواقع نماینده بخشی اززنان جامعه است جرئت و جسارت گرفتنِ حق و حقوق شان را ندارند، انگاردهانی شده برای این قشر. راوی ظاهرن با خواهرو برادرخود هم تفاوت بسیاری دارد و این تفاوت ازجنس جسارت به او این اعتماد به نفس را بخشیده،افکارش فراترازپدررفته و می خواهد بخشی اززندگی را به تنهایی تجربه کند: ازخانواده جدا شده و زندگی دانشجویی و مستقل را درپیش می گیرد. درجامعه ای که مرد سالاری به شدت پررنگ است، با همه ی جوانی قد علم می کند و می خواهد آوازه اش را به گوش پدر و بعد همه مذکرهایی برساند که به نوعی ریشخندش می کنند. اما راوی به شدت سرسختی و مقاومت ازخود نشان می دهد تا جایی که علیه پدرمی ایستد؛ با دوست و هم کارپدرش برای ملاقاتِ دوستِ دوران تحصیل و دوست خانوادگی شان هم دست می شود. اگرچه طعنه ها می شنود. به این ترتیب موازی با پدرش پیش می آید. درحالی که حوزه داستان صرفن مردانه است و خانم ها اجازه قضاوت ندارند، به جزچند مورد که اخیرن دیده شده، راوی درجستجوی کشف و حل معماها و رازو رمزهایی است که درعین حال با سن و سال و خامی و بی تجربه گی اش هم درتضاد است. اما درپایان با این سوال مواجه می شویم که آیا روش پدرسالارانه، پدرصحیح بوده؟ ایا فرزندان تواناییِ این را دارند که با دانشِ روزخود، برپدران و بزرگ ترهایی که مانع آن ها می شوند، فایق آیند؟راوی علی رغم همه ماجراها و کشمکش ها و تعلیق ها و فرض های مختلف، هرعینتی را که مطرح می کند، ذهنیتی را هم پسِ پشت ذهن دار که دست اندازی درذهن خواننده ایجاد می کند که با برگشتی دوباره به بخش هایی که داستان، مواجه می شود. پدرقضاوتی سنتی دارد که درپایان علی رغم همه ماجراها و کشمکش ها و تعلیق ها و فرض های مختلف روبه رو هستیم، فرزندش را به تسلیم وامی دارد.رمان به شدت واقه گرایانه است. به گونه ای که گاهی خواننده احساس می کند با یک تیتر و موضوع قتلی ازجنس خبر حوادث روزنامه ای روبه رو است.ازاین نویسنده پیش ازاین مجموعه داستان: پنت هاوس ازنشر: افرازچاپ شده بود.
منتشر شده در روزنامه ابتکار

نظر شما درباره ی این نقد چیست

نقد شما بر این اثر چیست؟

please login to send new review

نقد کتاب سایه عقاب روی پیاده رو نوشته نسرین قربانی

دوسش دارم(0)

تاریخ انتشار۹۶/۰۵/۱۴

تعداد بازدید 0
توسط:نقدنامه
QR code

به اشتراک گذاری نقدارسال پیام


اشتراک در دسته های مورد علاقه

نقدنامه

نقد نامه پایگاه داوری و قضاوت دوجانبه
از همه منتقدین محترم دعوت می‌شود، دیدگاه خود را درباره آثار هنری با دیگران به اشتراک بگذارند.

021-22747204
naghdname7@gmail.com

© قدرت گرفته از Open Classifieds / طراحی و بهینه سازی مدیاتیم